32 FARZ

İMANIN ŞARTLARI
 1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
 2- Allah'ın meleklerine inanmak.
 3- Allah'ın kitablarına inanmak.
 4- Allah'ın peygamberlerine inanmak.
 5- Ahiret gününe inanmak.
 6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.
 
 İSLAMIN ŞARTLARI
 1- Kelime-i şehadet getirmek.
 2- Namaz kılmak.
 3- Oruç tutmak.
 4- Zekat vermek.
 5- Haccetmek.
 
 ABDESTİN FARZLARI
 1- Yüzünü yıkamak.
 2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.
 3- Başının dörtte birini meshetmek.
 4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.
 
 GUSLÜN FARZLARI
 1- Ağzına su vermek.
 2- Burnuna su vermek.
 3- Bütün bedenini yıkamak.
 
 TEYEMMÜMÜN FARZLARI
 1- Niyet.
 2- İki darb ve mesih.
 
 NAMAZIN FARZLARI
 Dışında olanlar:
 1- Hadesten taharet
 2- Necasetten taharet
 3- Setr-i avret
 4- İstikbal-i Kıble
 5- Vakit
 6- Niyet
 
 İçinde olanlar:
 1- İftitah tekbiri
 2- Kıyam
 3- Kırâet
 4- Rükû
 5- Secde
 6- Kaide-i ahire.